Klinikanın tibbi laboratoriya şöbəsində dünya standartlarına uyğun avandanlıq və cihazlarla düzgün və dəqiq nəticələr əldə olunur. Həkim və laborant heyəti analiz və testlərin uyğun şərtlərlə alınması, saxlanılması və yoxlanılmasını həyata keçirir. Şöbədə insan müdaxiləsi olmadan hormon, infeksiya, onkomarkerlər, biokimyəvi , genetik,PZR üsulu ilə olan (Cobas Tagman, Real time) və s. analizlər yoxlanılır. Bir çox analizlər klinikamız tərəfindən Beynəlxalq daşınma standartlarına uyğun şəkildə Türkiyənin kalite kontrol proqramına qoşulub.

Ad, soyad İxtisas Bölmələr
Dr.Xoşqədəm Əliyeva Şöbə müdiri - Labaratoriya