ƏVVƏL

 Xəstə H.N 1959 Sol diz oynağının

IV dərəcəli qonartrozu diaqnozu

ilə Sol diz oynağının total sementli

endoprotezləşməsi

SONRA

ƏVVƏL

Hallux valgus. Birinci barmağın bayıra ey-

ilmesi xesteliyi. 

 SONRA

7 ay sonraki görüntüləri


   
 

 Hallux valgus və barmaqların çəkicvari

deformasiyası.Əməliyyatdan əvvəl və

3 gun sonrakı

        


     
       Medera hospitalın Travmatologiya-Ortopediya  şöbəsinin rəhbərliyi periodik olaraq klinikaya təşrif buyuran  Moskva şəhərinin Mərkəzi Elmi-Tətqiqat Tramatologiya-Ortopediya institutunun aparıcı elmi işçisi, Tibb Elmləri doktoru Prof. Akşin Bağırova həvalə olunmuşdur.  Onunla birgə Travmatologiya-Ortopediya sahəsində müasir və aktual nailiyyətlər klinikada öz təzahürünü tapır. Diaqnostik müalicə texnologiyası əsasında yaradılmış müalicə prossesi hər bir pasiyentin fərdi müalicə proqramını təyin edir. Bütün hallarda müalicə klinikadakı son texnoloji avadanlıqların istifadəsi ilə müəyyənləşdirilir və bu yüksək effektli nəticələr almağa əsas verir.

Klinikada tətbiq olunan diaqnostik müalicə texnologiyası aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:

  1. Əməliyyat öncəsi kompleks müayinənin aparılması,o cümlədən xüsusi sxem üzrə KT,MRT,Ultrasəs müayinələri ilə cərrahi əməliyyatın xarakteri və həcminin təyin olunması.
  2. Yüksək texnoloji əsaslarla cərrahi əməliyyatın icra olunması
  3. Əməliyyat sonrası kompleks reabilitasiya proqramı  vasitəsi ilə dinamik nəzarət.          

 Əməliyyatlar sırasında

• Əyri ayaqların düzəldilməsi
• Budun və baldırin hesabına boyun 11 sm - ə qədər uzadılması,
• Aşağı ətraflarda anadangəlmə qüsurların, o cümlədən pəncə deformasiyalarının aradan götürülməsindən
• Ağır, açıq sınıqların və onların ağırlaşmalarının cərrahi üsulla xarici fiksə aparatlarından istifadə etməklə müalicəsi

 • İri oynaqların endoprotezləşdirilməsi və artroskopiyası 

 


Ad, soyad İxtisas Bölmələr
Prof.Dr.Oğuz Karaeminoğulları Travmatoloq - Ortoped cərrah
Op.Dr. Ceyhun İsmayılov Travmatoloq - Ortoped cərrah
Dr. Konstantin Jerdiyev Travmatoloq - Ortoped cərrah
Dr.Fəxri Teymurxanlı Travmatoloq - Ortoped cərrah
Dr. Elşən Məhərrəmov Travmatoloq - Ortoped cərrah